Потреба в СГМ, механізаторах і допоміжних робітниках.

Номер с.г. робіт за планом Календарні строки робіт Обсяг робіт га, т,ткм Потрібно машин Наробіток однієї машини Потрібно
марки кількість Механізаторів Допоміжних робітників

Дані про кількість спеціальних машин, призначених тільки для однієї польової культури (кукурудзо, буряко-, картоплезбиральні комбайни і т.д, сівалки для цукрових буряків і т.д) беруть безпосередньо з технологічних карт, кількість універсальних машин і машин загального призначення так визначити не можна, тому що ця техніка призначена для обробітку різних культур і строки її використання можуть збігатись. Тому кількість таких машин визначають графічним способом, будуючи на основі даних таблиці «Запланований річний обсяг механізованих робіт», календарні графіки використання техніки по кожній марці, як і для тракторів.

Графік роботи зернозбиральних комбайнів СК-5 „Нива,,

Досвідчений спеціаліст за рахунок коригування графіків може досягти хорошого і досить рівномірного протягом року завантаження парку тракторів і С.Г.М. при своєчасному виконанні запланованого обсягу робіт.

Застосування спеціальних методів математичного моделювання, що ґрунтується на використанні методів дослідження операцій, лінійного та інших видів програмування дає змогу одержати оптимальну структуру МТП і всі трудомісткі операції виконувати на комп'ютерах (ЕОМ).

Важливим критерієм оптимальності при оптимізації складу МТП можуть бути:

- мінімум приведених затрат;

- поточні затрати на використання МТП;

- енергомісткість машин;

- капітальні вкладення на придбання сільськогосподарської техніки, тощо.

Як критерії оптимальності найчастіше використовують мінімум приведених затрат на виконання потрібного обсягу робіт в установленні агротехнічні строки. Цей критерій економічно найбільше обґрунтований.

Вихідні дані для вирішення завдання беруть з технологічних карт, річних виробничих і перспективних планів господарств, нормативно-довідкових і бухгалтерських матеріалів та інших.Вихідні дані наносять на перфокарти і за відповідними програмами визначають оптимальний склад МТП. На основі розрахунків, виконаних ЕОМ, будують графіки машиновикористання, їх не треба коригувати, оскільки всі піки ЕОМ знімає сама.

Цей метод дає змогу одержати більше обґрунтований склад МТП (за умови, що вихідні дані відповідають дійсності) за рахунок можливості аналізувати велику кількість варіантів технології, типів машин і виявлення найбільш ефективних з них.


6481251967063941.html
6481326960260551.html
    PR.RU™