Препарати лізатів мікроорганізмів

(вакцинуючі імунотропні препарати)

Відомо, що крім індукції специфічної імунної відповіді, більшість вакцин викликають неспецифічну імуностимуляцію різного ступеню. Найбільш вивченою в цьому плані є вакцина BCG, яка містить непатогенну бацилу Кальмета-Герена (Bacillus Calmette Geren) та вакцина СР (Corynobacterium parvum) – псевдодифтероїдні бактерії.

При введенні BCG збільшується вміст Мф в тканинах, посилюється їх хемотаксис і фагоцитоз, відбувається моноклональна активація В-Лф та збільшується активність ПКК. В клінічній практиці вакцина BCG використовується, головним чином, в онкології – для профілактики рецидивів та метастазів після проведення комбінованого протипухлинного лікування.


Рис. 7.2. Класифікація імуномодуляторів мікробного походження

Ліофілізована суспензія інактивованих бактерій штамів L. acidofilum є основою імуностимулюючого препарату Солкотриховак. Полівалентна вакцина Солкоуровак на основі 6 різних штамів Е. coli, Proteus mirabilis, Proteus morganii, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus faecalis також здійснює імуностимулюючу дію. Існують й інші імуномодулюючі бактеріальні препарати: Біфікол, Лактобактерин, Біфідумбактерин, препарати бактерій Primadophilus, Acidophilus тощо.

Для стимуляції імунної відповіді експериментальних тварин на різноманітні антигени вже понад півсторіччя використовується повнийад’ювант Фрейнда, до складу якого мікобактерії туберкульозу. Імунізація лабораторних тварин будь-якими антигенами спільно з ад’ювантом Фрейнда дозволяє у декілька десятків разів збільшувати інтенсивність специфічної імунної відповіді на ці антигени.

Проте широке застосування вакцинних імуномодуляторів має різноманітні побічні ефекти та ускладнення як місцевого, так і системного характеру. Досить висока частота цих ускладнень суттєво обмежує використання вакцинних імуномодуляторів.

Імудон. Це антигенний полівалентний комплексний препарат, який складається з фрагментів інактивованих мікроорганізмів, що найбільш часто зустрічаються при патологічних процесах у ротовій порожнині Антигени таких мікроорганізмів активують імунну систему, що проявляється підвищенням фагоцитарної активності макрофагів, збільшенням вмісту лізоциму й slgA у слині, підвищенням кількості й активацією плазматичних клітин. Оскільки існує так званий феномен "солідарності слизових", місцевий імунітет посилюється не тільки у ротовій порожнині, але й на всіх слизових макроорганізму. Для досягнення максимального ефекту препарат рекомендується використовувати після курсу дезінтоксикаційної терапії.Показанння до застосування. Препарат застосовується для лікування і профілактики гінгівітів, пародонтитів, стоматитів, глоситів, тонзилітів і фарингітів. Для лікування гострих і загострень хронічних захворювань імудон призначають у дозі 8 таблеток на день курсом 10 днів. 1 таблетку розсмоктують у ротовій порожнині кожні 2 – 3 год. Для профілактики захворювань порожнини роту препарат приймають в дозі 6 таблеток на день курсом 20 діб.

ІРС-19. Це комплексний препарат лізатів бактерій, які є найбільш поширеними збудниками інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів. Лізис мікроорганізмів здійснений шляхом оригінальної біологічної методики, яка дозволяє отримати непатогенні фрагменти бактерій зі збереженими специфічними антигенними властивостями. Завдяки вказаним властивостям лізат ініціює у слизовій верхніх дихальних шляхів здійснення імунних захисних реакцій, що проявляється у вигляді активації і проліферації імунокомпетентних клітин, підвищення рівня лізоциму, slgA й інтерферонів, посиленням фагоцитозу.

Показання до застосування. Препарат доцільно використовувати для лікування гострих і хронічних інфекційних захворювань JIOP-органів (синуїтів, ринітів, отитів), трахеїтів, бронхітів, ринотрахеобронхітів, а також у перед- і післяопераційному періоді для профілактики інфекційних ускладнень хірургічних втручань на ЛОР-органах.

Для лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів препарат застосовують у вигляді введень у кожну ніздрю 2 – 5 раз на день до усунення симптомів захворювань. З метою профілактики препарат приймають в іншій дозі: на день по 2 введення в кожну ніздрю упродовж 2-х тижнів.

Рибомуніл. Препарат містить рибосоми мікроорганізмів, які найбільш часто викликають інфекції органів дихання (Klebsiella pneumoniae, Diplococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae), а також протеоглікани клітинної стінки Klebsiella pneumoniae. Відомо, що рибосоми прокаріотів суттєвим чином відрізняються за структурою від аналогічних органел еукаріотичних організмів, що практично виключає можливість перехресних реакцій на аутоантигени людини.

Препарат призначений для лікування і профілактики рецидивних інфекцій вуха, горла і носу, а також органів дихання (бронхіти, трахеобронхіти, інфекційно-залежна бронхіальна астма). Рибосомальна фракція препарату активує Т- і В-лімфоцити, специфічні до даних антигенів, що забезпечує вакцинуючий ефект за рахунок синтезу антитіл до збудників інфекцій дихальних шляхів. Протеоглікани Klebsiella pneumoniae справляють модулювальну дію на фактори природженої резистентності, активуючи макрофаги і нейтрофіли до здійснення хемотаксису, адгезії й фагоцитозу, а також підвищуючи продукцію ІФН-α та інтерлейкінів.

Форма випуску: таблетки у блістерній упаковці №12.

Бронхо-мунал. Це препарат лізатів бактерій, що викликають інфекції дихальних шляхів (Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Neiserria catarrhalis).

Застосування препарату доцільно при хронічних і рецидивних інфекціях дихальних шляхів (бронхіти, тонзиліти, фарингіти, риніти, синуїти, отити). Бронхо-мунал забезпечує імунізацію до антигенів найбільш розповсюджених збудників інфекцій дихальних шляхів за рахунок індукції активації, проліферації і диференціювання специфічних Т- і В-лімфоцитів, а також посилення продукції імуноглобулінів (переважно slgA, а також IgG). Оскільки спрацьовує принцип "солідарної ті слизових", утворювані імунокомпетентні клітини та імуноглобуліни надходять на всі слизові оболонки, а не тільки на слизову дихальної системи, що забезпечує генералізований захисний ефект.

Форма випуску: капсули по 7 мг №10 або №30 в упаковці.


6482573247238696.html
6482636864680860.html
    PR.RU™