Інформація про виконавця завдання

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

з дисципліни “Алгоритми та структури даних”

Перевірив: Ст. викладач Кафедри ПЗАС Михайленко Н. С. Виконав: Студент 3-го курсу Групи ПЗС-1644 Гребенюк І. А.

Черкаси 2016


Лабораторна робота № 4 (4 год.).

Тема роботи: вивчення лінійних списків.

Мета роботи: набути практичні навички створення та збереження лінійних списків. Обробка лінійних списків.

Постановка задачі: Створити найпростіше меню для виклику процедур:

• створення списку;

• виведення всього списку;

• виклику заданої процедури.

Створити список заданої структури. Заповнити його інформаційну частину випадковими числами. Створити процедури для обробки списку відповідно до завдання.

Методичні вказівки до роботи:

1) При створенні списку врахувати задану кількість елементів і їх структуру.

2) забезпечити заповнення списку випадковими числами відповідно до завдання.

3) Процедурам в якості параметру передавати інформацію відповідно до типу списку та призначення процедури (адреса початку списку та ін.)

4) Завдання відповідно до варіанту вибрати з Таблиці 1.

Зміст звіту:

1) Тема і мета роботи.

2) Індивідуальне завдання.

3) Текст програми на С++.

4) Результати роботи програми.

5) Інформація про виконавця завдання.

6) Висновок до роботи.

Тип Кількість елементів Поля Призначення процедури
Стек Int+int Видалити елемент

Теоретичні відомості


Лістинг програми

#include

#include

#include

#include

using namespace std;

struct sp{

int p1, p2;

sp *pnt;

};

sp *pt, *ptb;

void stvor(int n), vived(sp **firstPointer), delOb(sp **firstPointer);

int main()

{

int key(0);

while(1)

{

cout<

cout<<"\n1. Create stack\t\t2. Print to monitor\n3. Delete element\t4. Exit\n";

cout<>key;

cout<

cout<<'\n';

switch(key)

{

case 1: stvor(11); break;

case 2: vived(&ptb); break;

case 3: delOb(&ptb); break;

case 4: exit(1); break;

default: cout<<"Error!\n";

}

}

return 0;

}

void stvor(int n)

{

ptb = new sp;

pt = ptb;

for(int i=1;i

{

pt->p1 = rand()%100-50;

pt->p2 = rand()%100-50;

pt->pnt = new sp;

pt = pt->pnt;

}

pt->p1 = rand()%100-50;

pt->p2 = rand()%100-50;

pt->pnt = NULL;

cout<<"Stack create!\n";

}

void vived(sp **firstPointer)

{

pt = *firstPointer;

int i(0);

if(pt){

cout<<"\n###\tatribut[1]\tatribut[2]";

cout<<"\n___\t__________\t__________\n";

while(pt)

{

i++;

cout<

pt = pt->pnt;

}

}

else cout<<"Stack not create!\n";

}

void delOb(sp **firstPointer)

{

pt = *firstPointer;

if(pt){

sp *pt1 = new sp;

while(pt->pnt!=NULL)

{

pt1 = pt;

pt = pt->pnt;

if(pt->pnt == NULL)

{

delete pt;

pt = pt1;

pt->pnt = NULL;

}

}

cout<<"Last element delete!\n";

}

else cout<<"Delete element error, but stack not create!\n";

}


Результат роботи:

Інформація про виконавця завдання

Висновок

На даній лабораторній роботі я набув навичок створення і збереження лінійних списків та їх оброблювати. При виконанні завдання було створено програму, яка створює список типу «стек» та виконує над нею процедуру, а саме видалення елементу. Програма містить структуру, в якій оголошено 2 змінні типу int. Програма містить меню вибору: створити список з 11 елементів; вивести елементи; видалити елемент; вихід.


6483890052257204.html
6483935216787451.html
    PR.RU™