Виготовте тимчасовий мікропрепарат шкірки цибулі, розгляньте його під мікроскопом. Замалюйте будову рослинної клітини вказуючи видимі органели

· Ретельно протріть предметне скло серветкою. Піпеткою нанесіть на нього 1-2 краплі слабкого розчину йодиду калію (він забарвлює цитоплазму у світло-жовтий колір). Зайвий розчин виділіть за допомогою фільтрувального паперу.

· Скальпелем від соковитої луски цибулини відріжте смужку завширшки 3-4 мм, переламайте її навпіл і зніміть пінцетом тоненьку шкірку однієї з половинок. Шматочок шкірки покладіть у краплину йодиду калію на предметному склі та розправте його препарувальної голкою.

· Сухе накривне скельце вертикально поставте поруч із краплиною йодиду калію і обережно опустіть його на неї

· Виготовлений препарат покладіть на предметний столик мікроскопа і розгляньте його, використовуючи об’єктив малого збільшення

· Роздивіться контури клітинних стінок, у яких подекуди можуть бути помітні отвори – пори

· Повільно переміщуючи препарат по столику, виберіть у полі зору 3-4 клітини. При більшому збільшенні мікроскопа знайдіть великі вакуолі, які можуть займати майже весь об’єм клітини. Завдяки цьому зерниста цитоплазма золотистого кольору набуває вигляду тяжів або пристінкового шару

· Замалюйте клітини, зазначте цитоплазму, мембрану, ядро, вакуолю.

Завдання V.

Дайте визначення будові та функції ендоплазматичної сітки. Позначте на малюнку основні компоненти.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання VІ.

Дайте визначення будові та функції апарату Гольджи. Позначте на малюнку основні компоненти

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання VІІ.

Дайте визначення будові та функції мітохондрії. Позначте на малюнку основні компоненти.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Завдання VІІІ.Назвіть типи пластид та їх функції.. Позначте на малюнку основні компоненти.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання ІХ.

Порівняйте будову клітини прокаріотів та еукаріотів, а також будову клітин представників різних царств еукаріотів у вигляді таблиці:

Ознаки Надцарство Прокаріоти Надцарство Еукаріоти
Царство Дробянки Царство Рослини Царство Тварини Царство Гриби
Клітинна мембрана
Надмембранний комплекс
Наявність ядра
Цитоплазма
Пластиди
Мітохондрії
Комплекс Гольджі
Ендоплазматична сітка
Лізосоми
Вакуолі
Рибосоми
Клітинний центр

Завдання Х. вирішення тестових завдань.

Зробіть загальний висновок з вивченої теми .

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання.

Розгляньте на малюнках та фотографіях будову тваринної, рослинної, грибної та бактеріальної клітин. Замалюйте їх, вказуючи органели.

БУДОВА ГРИБНОЇ КЛІТИНИ


БУДОВА ТВАРИННОЇ КЛІТИНИБУДОВА РОСЛИННОЇ КЛІТИНИБУДОВА БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИНИ


Додатки до лабораторного заняття №2

ЕНДОПЛАЗМАТИЧНА СІТКА

АПАРАТ ГОЛЬДЖІ


ЛІЗОСОМИ ПЛАСТИДИ

МИТОХОНДРІЇ

ЯДРО


ПРАКТИЧНА РОБОТА №2


6770768245070723.html
6770818129936548.html
    PR.RU™