В) өздігінен жүреді  

В) өздігінен жүреді

E. Na OH

2. NaOH көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі?

Е) H2SO4

3. MgO көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттeсeді?

E. Ca(OH)2

4. H2SO4(c) көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі?

Е) NH3

5. Сr2O3 көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттeсeді?

B. NaOH

6. CuSO4 көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі. ?

Д) Fe

7. СuS көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттeсeді?

C. НСI

8. Zn (OH)2 көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі. ?

Е) H2SO4

9. Мына оксидтердің қайсысы амфотерлі?

C.Mn2O3

10. Мына заттардың қайсысы негіздік оксид?

А) MnO

11. SiO2 көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі. ?

Д) NaOH

12. Мына заттардың қайсысы негіздік тұз?

С) MgOHCl

13. Al2O3 көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі. ?

Д) NaOH

14. BeO көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі. ?

Е) NaOH

15. Мына оксидтердің қайсысы қышқылдық ?

В) CrO3.

16. Na3PO4 көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі?

B) Ba(OH)2

17. AlOHCl2 мына заттардың қайсысымен әрекеттеседі?

C) HCl

18. CaO мына заттардың қайсысымен әрекеттеспейді?

D) CO2

19. Мына заттардың қайсысы негіздік оксид

D) NaOH

20. Мына заттардың қайсысы негіздік оксид

D) CrO

21. H3PO4 көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі?

C) Ca(OH)2

22. Мына заттардың қайсысы амфотерлі оксид?

A) Cr(OH)3

23. ZnSO4 көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі?

B) NaOH

24. NaHCO3 көрсетілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі?

A) HCl

25. Мына заттардың қайсысы қышқылдық тұз?

B) Ca(H2PO4)2

ВАРИАНТ 2

1. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

NaOH + H2SO4 ® NaHSO4 + H2O

Е) 138

2. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

CO2 + Ca(OH)2 ® Ca(HCO3)2

Д) 162

3. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Zn + HCl ® H2 + ZnCl2

Д) 138

4. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Al2O3 + H 2SO4 ® Al2(SO4)3 + H2O

А) 396

5. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

P2O5 + Ca(OH)2 ® H2O + Ca3 (PO4)2

Д) 364

6. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Cu(OH)2 + HCl ® CuCl2+ H2O

Д) 171

7. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

AlOHCl2 + HCl ® AlCl3 + H2O

Е 151,5

8. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

SO3 + NaOH ® Na2SO4 + H2O

В) 160

9. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Na2 CO3 + H2O ® Na H CO3 + NaOH

Е) 124

10. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

KOH+ P2O5 ® K3PO4 + H 2O

В) 478

11. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Cu(OH)2 + H2SO4 ® [Cu(OH)] 2SO4 + H2O

Д) 294

12. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

NaOH + CO2 ® H2O + Na2CO3

Е) 124

13. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

FeCl3 + NaOH ® NaCl + Fe(OH) 3

Е) 282,5

14. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Na H2 PO4 + NaOH ® Na3 PO4 + H2O

Д) 200

15. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Al2О3 + NaOH® NaAlО2+ H2O

В) 182

16. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

NaOH + CO2 ® Na2CO3 + H2O

B) 124

17. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Ca(OH)2 + Na3PO4 ® Ca3(PO4)2 + NaOH

C) 550

18. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

CuSO4 + Fe ® FeSO4 + Cu

A) 216

19. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Al(OH)3 + NaOH ® Na3[Al(OH)6]

B) 198

20. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

P2O5 + MgO ® Mg3(PO4)2

C) 222

21. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Ba(OH)2 + HCl ® BaCl2 + H2O

D) 244

22. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

AIOHCl2 + NaOH ® Al(OH)3 + NaCl

E) 195

23. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

NO2 + NaOH ® NaNO2 + NaNO3 + H2O

D) 172

24. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

CuSO4 + NaOH ® Cu(OH)2 + Na2SO4

E) 240

25. Зат массасының сақталу заңын төмендегі теңдеу бойынша дәлелде:

Рв(NO3)2 + KJ ® РbJ2 + KNO3

C) 663

ВАРИАНТ 3

1. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

Cu2O CuO Д) 2:1

2. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

C3H6 C3H8 C3H4 Д) 3:4:2

3. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

TiO TiO2 Е) 1:2

4. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

MnO MnO2 MnO3 Д) 1:2:3

5. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

NO NO 2 Д) 1:2

6. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

V 2O3 V2O5 В) 3:5

7. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

Cu2O Cu2O3 С) 1:3

8. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

C2H4 C2H6 C2H2 Д) 2:3:1

9. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

CO CO2 Д) 1:2

10. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

CrO CrO3 С)1:3

11. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

P2O3 P2O5 С) 3:5

12. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

N2O3 N2O5 С) 3:5

13. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

H2O H2O2 Д) 1:2

14. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

SO2 SO3 Е) 2:3

15. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

PвO PвO2 С) 1:2

16. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

N2O3 NO A) 3:2

17. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

SiO SiO2 A) 1:2

18. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

CH4 C2H2 C) 4:1

19. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

MnO Mn2O3 MnO2 A) 2:3:4

20. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

C2H2 C6H6 C) 1:1

21. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

NH3 N2H4 Д) 3:2

22. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

PвO PвO2 Pв2O3 C) 2:4:3

23. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

FeO Fe2O3 FeO3 B) 2:3:6

24. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

NO2 N2O3 N2O5 B) 4:3:5

25. Еселік қатынас заңын төмендегі мысал бойынша дәлелде.

C2H4 C3H6 D) 1:1

ВАРИАНТ 4

1. Көлемдік қатынас заңы бойынша

газдар көлемдерінің қатынасын анықта:
H2 + O2 ® H2 O С) 2:1:2

2. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

C 2H4+ O2 ® CO 2 +H2O А) 1:3:2:2

3. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта::

H2S + O2 ® SO2 + H2O Д) 2:3:2:2

4. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта

H2 + Сl2 ® HCl Д) 1:1:2

5. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

NO + O2 ® NO2 Д) 2:1:2

6. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

C3H8 + O2 ® CO2+H2O С) 1:5:3:4

7. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

CH4 + O2 ® CO2 + H2 O Е) 1:2:1:2

8. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

C4H10 + O2 ® CO2 + H2 O С) 2:13:8:10

9. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

SO2 + O2 ® SO3 Е. 2:1:2;

10. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

C3H6 + O2 ® CO2 + H2O С. 2:9:6:6;

11. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта

N2 + H2 ® NH3 Е) 1:3:2

12. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

CO + O2 ® CO2 Е) 2:1:2

13. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

NH3 + O2 ® NO + H2 O Е) 4:5:4:6

14. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

C2H2 + O2® CO2+ H2 O Д) 2:5:4:2

15. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

NH3+ O2 ®N2+ H2 O Д) 4:3:2:6

16. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

C2H6 + O2 ® CO2 + H2O D) 2:7:4:6

17. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

N2 + O2 ® NO B) 1:1:2

18. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

C3H4 + O2 ® CO2 + H2O D) 1:4:3:2

19. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

С4Н6 + О2 ® СО2 + Н2О C) 2:11:8:6

20. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

SO3 ® SO2 + O2 C) 2:2:1

21. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

С3Н4 + Н2 ® С3Н8 B) 1:2:1

22. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

NH3 ® N2 + H2 C) 2:1:3

23. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

С4Н10 ® С2Н2 + Н2 A) 1:2:3

24. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

N2O3 ® NO + NO2 A) 1:1:1

25. Газдар көлемдерінің қатынасын анықта:

C2H2 + H2 ® C2H6 B) 1:2:1

ВАРИАНТ 5

1. Зат формуласы бойынша

эквиваленттік факторларын анықта.

Al2O3 С)1/6

2. Эквиваленттік фактор?

H2SO4+NaOH®NaHSO4 +H2O Д)1/2

3.CrOHCl2 + HCl ® CrCl3 + H2O B) 1

4. NaH2PO4+NaOH®Na2HPO4+H2O Д)1/2

5.NaHCO3 + NaOH ® Na2CO3 + H2O A) 1

6 NaOH+H3PO4®Na3PO4+H2O Е) 1/3

7.H3PO4 + NaOH ® Na2 HPO4 + H2O B) 1/2

8. CoCl2+NaOH ®CoOHCl+NaClД) 1/2

9 H2PO4 + NaOH ® Na H2PO4 + H2O A) 1

10CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O С)1/2

11.H2S + KOH ® K2S + H2O A)1/2

12..H4SiO4 С)1/4

13. CuSO4 Е) 1/2

14..H3PO4 Д)1/3

15..SO3 С)1/6

16. Cu2O3 С)1/6

17. HNO3 A) 1

18.. FeCl3 C)1/3

19. P2O5 E) 1/10

20. ЭкNa2CO3 C)1/2

21Ca(OH)2 Д)1/2

22. Al(OH)3 Д)1/3

23 CO2 Е) 1/2

24.Al2(SO4))3 С)1/6

25. Na2SO4 Д)1/2

ВАРИАНТ 6

1. Зат құрамына кіретін элементтердің

зат мөлшерлерініңқатынасын анықта.

Күкірт қышқылы Е) 2:1:4

2. зат мөлшерлерінің қатынасын .

Натрий гидрокарбонаты Е) 1:1:1:3

3. зат мөлшерлерінің қатынасын

Фосфор қышқылы H3PO4С) 3:1:4

4. зат мөлшерлерінің қатынасын

Темірдің (III) гидроксиді С) 1:3:3

5. зат мөлшерлерінің қатынасын

кальций гидроксиді: А 1:2:2

6. зат мөлшерлерінің қатынасын

Натрийдің гидрофосфаты. С) 1:1:1:4

7. зат мөлшерлерінің қатынасын

натрий сульфаты Е) 2:1:4

8. зат мөлшерлерінің қатынасын

Калийдің дигидрофосфаты С)1:2:1:4

9. зат мөлшерлерінің қатынасын

Азотты қышқыл Д) 1:1:2

10. зат мөлшерлерінің қатынасын

Алюминийдің гидроксохлор В)1:1:1:2

11. зат мөлшерлерінің қатынасын:

Кальций сульфиті 1:1:3

12. зат мөлшерлерінің қатынасын

Көмір қышқылы Д) 2:1:3

13. зат мөлшерлерінің қатынасын.

Азот қышқылы С)1:1:3

14. зат мөлшерлерінің қатынасын

. Натрий карбонаты Е) 2:1:3

15. зат мөлшерлерінің қатынасын

Фосфорлы қышқыл Е) 3:1:3

16. Зат құрамына кіретін

элементтердің массаларының қатынасын

Н2SO3 C) 1:16:24

17 массаларының қатынасын K2CO3

18. массаларының қатынасын Ca(NO3)2 C) 10:7:24

19. массаларының қатынасын Al(OH)3 E) 9:16:1

20. массаларының қатынасын Al2(SO4)3 D) 17:32:64

21. массаларының қатынасын H4SiO4 C) 1:7:16

22.массаларының қатынасын CaCO3 D) 10:3:16

23. массаларының қатынасын Ca(HCO3)2 C) 20:1:12:48

24. массаларының қатынасын Fe(OH)2 D) 28:16:1

25. массаларының қатынасын K2SO3 E) 39:16:24

ВАРИАНТ 7

1. Зат мөлшері 2 моль оттегінің қ. ж. көлемі (л) қанша ? Д) 44,8

2. Массасы 8,8 г көмір кышқыл газы қ. ж. қанша көлемі (л) алады? В) 4,48

3. Д ауа = 2 ,М(газ-)? С)58

4. Көмір кышқыл газының тығыздығы қандай? С)1,96

5. Массасы 64 г оттегі қанша моль болады? Е) 2

6. Д Н2 = 15, М (газ-)? В) 7,5

7. 1,806 × 1024 молекула газ қанша моль болады? Д) 3

8. Зат мөлшері 3-мольге тең аммиак массасы (г) қандай В) 51

9. Массасы 6 г сутегінде қанша молекула болады ? С)1,8 × 1024

10. 6.02.1024 молекула оттегінің массасы (г) қанша? С)320

11. Көлемі 11.2 лН2 қ. ж. молекулалар сандары қандай ? Е) 3,01×1023

12. 12,04 × 10 23 молекула сутегінің массасы қандай ?(г) Д) 4

13. 6,02 × 1022 молекула газ қанша көлем (л ) қ.ж алады ? Д) 2,24

14. Массасы 56 г азот қанша көлем (л) алады? С) 44,8

15. Көмірқышқыл газының сутегімен салыстырғандағы тығыздығы қанша ? А) 22

16. D) 14

17. ? D) 0,53

18. DX/ ауа = 2 M(X) - ? A) 58

19. DX/H2 = 16 M(X) - ? C) 32

20. V(газ) = 67,2 л (қ.ж) n- ? C) 3

21. m(CO2) = 22 V-? (қ.ж) E) 11,2

22. m(H2O) = 54 N-? C)

23. m(H2S) = 17 V-? (қ.ж)

B) 11,2

24. V(SO2) = 67,2 л (қ.ж) m-? (г) C) 192

25. V(H2) = 44,8 л N-?

D)

ВАРИАНТ 8

1. 5 – периодта 6 А – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

3 Е) 5s25p4

2. 4В-да орналасқан элементтер валенттіліктері қандай? В) 2.4

3 6 – периодта 5В –валенттілік электрондарының формуласын анықта

С) 6s25d3

4. 6А-да орналасқан элементтер валенттіліктері қандай?

Е) 2,4,6,

5 5 – периодта 4A – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

Д) 5s25p2

6. 3А-да орналасқан элементтер валенттіліктері қандай?

С) 1,3

7. 4 – периодта 5A – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

Д) 4s24p3

8. 5А-да орналасқан элементтердің теріс тотығу дәрежесінің мәні қанша?

С) -3,0,3,6

9. 6 – периодта 6A – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

С) 6s26p4

10. 6А-да орналасқан элементтердің теріс тотығу дәрежесінің мәні қанша?

Д) -2

11. 4 – периодта 4В – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

Д) 5s24d2

12. 7 – периодта 2A – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

Д) 7s2

13. 3 – периодта 7A – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

Е) 3s23p5

14. 4 – периодта 7В – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

Д) 4s23d5

15. 4 – периодта 6В – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

С) 4s23d4

16. 4A-да орналасқан элементтер валенттіліктері қандай?

A) 2,4

17. 7A-да орналасқан элементтер валенттіліктері қандай?

B) 1,3,5,7

18. 3B-да орналасқан элементтер валенттіліктері қандай?

B) 2,3

19. 5B-да орналасқан элементтер валенттіліктері қандай?

B) 2,3,4,5

20. 6B-да орналасқан элементтер валенттіліктері қандай?

D) 2,3,4,5,6

21. 7B-да орналасқан элементтер валенттіліктері қандай?

D) 2,3,4,5,6,7

22. 4 – периодта 3В – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

C) 4S23d2

23. 4 – периодта 5В – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

D) 4S23d3

24. 4 – периодта 7В – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

E) 4S23d5

25. 4 – периодта 4A – орналасқан элементтің валенттілік электрондарының формуласын анықта

B) 4S24P2

ВАРИАНТ 9

1. Қай орбитальдің мағынасы жоқ?

В) 1р

2. Бесінші энергетикалық деңгейдің электрондық сиымдылығы қандай?

В) 50

3 n = 4 болғанда, қосымша квант санының мәндері қандай?

А) L=0,1,2,3

4. Азоттың соңғы электронын сипаттайтын магнит квант санының мәні қандай ?

С) +1

5. Валенттілік электронының формуласы бойынша элементтің периодтық кестедегі орнын анықта.Bi 6s2 6p3

А) 5– периодта, 6В В) 6 – периодта, 3А С) 6 - периодта, 5А

Д) 5 - периодта, 6А Е) 6 – периодта, 5В

6. Қосымша квант саны 3-ке тең болғанда, магнит квант саны неше мәнді болады?

В) 7

7. Валенттілік электронының формуласы бойынша элементтің периодтық кестедегі орнын анықта.Cd 5s2 4d10

А) 4– периодта, 2В В) 4 – периодта, 2А С) 5 - периодта, 2В

Д) 5 - периодта, 2А Е) 4 – периодта, 5А

8. Күкірттің соңгы электронын сипаттайтың магнит квант санының мәнін анықта?

А) -1

9. Валенттілік электронының формуласы бойынша элементтің периодтық кестедегі орнын анықта.W6s2 5d4

А) 5 – периодта, 6А В) 6 - периодта, 6В С) 4 - периодта, 4В

Д) 6 - периодта, 5В Е) 6 – периодта, 6А

10. Титанның соңғы электронын сипаттайтын магнит квант санының мәнін анықта?

С) –1

11. 4s-орбиталінен кейін қай орбиталь толады?

С)3d

12 l=2 болғанда магнит квант саны неше мәнді? Д) 5

13. Валенттілік электронының формуласы бойынша элементтің периодтық кестедегі орнын анықта. 4s2 3d6 Fe

А) 5– периодта, 6В В) 6 – периодта, 3А С) 4 - периодта, 8А

Д) 6 – периодта, 8В Е) 4 – периодта, 8В

14. Валенттілік электронының формуласы бойынша элементтің периодтық кестедегі орнын анықта.Gd 6s2 5d1 4¦7

А) 6 – периодта, 8В В) 6 – периодта, 3В С) 4 - периодта, 7А

Д) 4 - периодта, 3А Е) 6 – периодта, 7В

15. Валенттілік электронының формуласы бойынша элементтің периодтық кестедегі орнын анықта.Db 7s2 6d3

А) 5 - периодта,7В В) 7 – периодта, 5В С) 3 - периодта, 6В

Д) 6 - периодта,5В Е) 7 – периодта, 6А

16. Қай орбитальдің мағынасы жоқ? A) 2d

17. Қай орбитальдің мағынасы жоқ? E) 5Z

18. Төртінші энергетикалық сиымдылығы? D) 32

19. Алтыншы энергетикалық электрондық сиымдылығы қандай? E) 72

20. Клечковский ережесі бойынша n + I = 4 болғанда орбитальдардың толу ретін анықта

C) 3p 4s

21. Клечковский ережесі бойынша n + I = 5 болғанда орбитальдардың толу ретін анықта?

B) 3d 4p 5s

22. Клечковский ережесі бойынша n + I = 6 болғанда орбитальдардың толу ретін анықта?

C) 4d 5p 6s

23. Клечковский ережесі бойынша n + I = 7 болғанда орбитальдардың толу ретін анықта?

A) 4f5d6p7s

24. Валенттілік электронының формуласы бойынша элементтің периодтық кестедегі орнын анықта. V 4s2 3d3

А) 4– периодта, 3А-да В) 4 – периодта, 3В-да С) 4 - периодта, 5В-да

Д) 3 - периодта, 6А-да Е) 3 – периодта, 5В-да

25. Валенттілік электронының формуласы бойынша элементтің периодтық кестедегі орнын анықта. Te5s2 5р4

А) 5– периодта, 4А-да В) 5 – периодта, 6В-да С) 5 - периодта, 5А-да

Д) 5 - периодта, 6А-да Е) 4 – периодта, 5А-да

ВАРИАНТ 10

1. ВCl3 молекуласында гибридтену типі қандай? D. Sp2

2. Sp2 гибридтену болғанда байланыс бұрышы қандай? Д) 120

3. sp3 гибридтену болғанда байланыс бұрышы қандай? Е) 109

4. Қай молекула арасында байланыс сутектік?C H2O

5. Мына молекулардағы байланыс бұрышы қандай:CO2 В) 180

6. Қай молекулада байланыс полюссіз?C H2

7. молекулардағы байланыс бұрышы қандай:C2H2 В) 180

8. Қай қосылыс арасында сутектік байланыс басым?C HF

9. Қай молекулада байланыс беріктігі жоғары? С) N2

10. PCl5 молекуласында гибридтену типі қандай? B. Sp3d

11. Қай зат молеуласындағы байланыс иондық?

метал, метал емес

12 бұрышы қандай:SO3С) 120

13. байланыс бұрышы қандай:CH4 Е) 109

14. байланыс бұрышы қандай: C2H4 Е) 109

15. Қай молекулада байланыс полюстілігі жоғары?

А) H2О В) HJ С) HBr Д) HCl Е) HF

16.Р2О5 гибридтену типі қандай? B) sp2

17. H2CO3 гибридтенуі типі қандай? A) sp2

18. H2SO4 гибридтенуі типі қандай?E) sp3

19. sp гибридтену байланыс бұрышы B) 180

20. ионды байланыстың үлесі көп E) CsCl

21. бұрышы 109о болса, гибридтену типі C) sp3

22. бұрышы 180о болса, гибридтену типі C) sp

23. бұрышы 120о болса, гибридтену типі B) sp2

24. бұрышы 90о болса, D) гибридтену жоқ

25. Ковалентті байланысқа қандай қасиет тән емес:

В) бағытталмағандық

ВАРИАНТ 11

1.Мына теңдеу бойынша энтропия өзгерісін анықта:

NH3 (г) + HCl (г) = NH4Cl (қ). Е) S < 0

2. Мына реакцияның жүру жағдайын анықта (термодинамикалық функциялар көмегімен):

4NH3 + 5O 2 (г) = 4 NO(г) +6H2O(c)+Q

А) төмен t-да жүреді

3. Мына теңдеу бойынша энтропия өзгерісін анықта:

2H2S (г) + 3O2 (г) ® 2SO2 (г) + 2H2O (г)

Д) S < 0

4. Қай температурада реакция тура бағытта жүреді?

2H2S (г) + O2 (г) ® 2S (қ) + 2H2O (г)+Q

С) T=698K G = -225кДж

5. Егер реакцияның H<0, S > 0 болса , реакцияның жүру жайы қандай болады ?

В) өздігінен жүреді

6. Қай зат үшін Н түзілу = 0

Д) О2

7. Pеакцияның жылу эффектісі қандай С(к) + О2(г) = СО2(г) H түзілу (СО2)=

-393,5кДж/моль?

С) +393,5

8. Мына реакцияның жүру жағдайын анықта (термодинамикалық функциялар көмегімен):

2 SO2(г)+ O 2 (г) ®2SO3(г) +QS < 0


6635879369251410.html
6635950302754390.html
    PR.RU™